A Jánossy Ferenc Szakkollégium

A Jánossy Ferenc Szakkollégium a tehetséges és a szakma iránt elkötelezett diákoknak olyan képzési programot kínál, amely - a programok által kínált tárgyi szakmai tudáson túl, - növeli a közgazdasági és mérnöki kreativitásukat, fejleszti egyéni készségeiket, valamint kompetenciáikat, és amelyben megismerhetik a csapatmunkában való hatékony részvétel egyes lényeges szempontjait, valamint az önmenedzselés és a karrierépítés fortélyait.

A szakkollégium 2006 júniusában alakult, a Jánossy Ferenc Szakkollégium nevet felvéve, a Budapesti Műszaki Főiskolán, eredetileg gazdaság- és társadalomtudományi kérdések iránt nyitott és érdeklődő felsőoktatási hallgatók számára, idővel azonban nyitott az OE többi szakán hallgató diákok felé is. Mert a JFSZK számára fontos érték a nézetek és ideológiák közötti tolerancián túl a tudományterületek közötti kölcsönös megértés és gyümölcsöző együttműködés is.

Célunk, hogy a hallgatók még tanulmányaik alatt betekintést nyerhessenek a nagyvilág dolgaiba és mindenközben megismerjék az ipari és akadémiai pályák sikerfaktorait. Segítséget kínálunk a közgazdasági és mérnöki álláslehetőségek megismerésében, vállalati kapcsolatok kiépítésében. Útmutatást és ösztönzést adunk a sikeres tudományos kutatás és publikálás elindításához.

A Jánossy Ferenc Szakkollégium elkötelezte magát a tehetségek segítségére, valamint a tehetséggondozásra, melyen nem csupán tagjai körében munkálkodik, de nyílt kurzusai, rendezvényei, táborai, tréningjei, szakmai előadásai keretében minél szélesebb körben igyekszik ezt megvalósítani.

 

Tanórán kívüli szakmai előadások és bemutatók az egyetemen

A kurzusokat többnyire az Óbudai Egyetem oktatói tartják. Mindannyian az általuk oktatott, kutatott témák egy-egy vetületét ismertetik, és olyan ismereteket, kompetenciákat igyekeznek a hallgatók számára átadni, mely a kutatói ambícióikat támogathatja.

Az oktatók szakmai előadásai elősegítik a hallgatókat abban, hogy hogyan nézzenek máshogy a világra, a szaktanárok saját szakterületük szemszögéből ismertetik a mostani munkaerő-piaci helyzetet, és az indokolt lépéseket. Segítenek, többféle kompetencia elsajátításában, ami a leendő munkájuk során a hatékony team munkában segíti őket.

Az egyetemi oktatók kurzusai mellett közgazdasági, ipari kutatási környezetben dolgozó meghívott közgazdászok és mérnökök előadásai (pl.: a piaci szemléletről, a szakmai kihívásokról, karrierükről, a kapcsolati tőke jelentőségéről és szűken vett szakterületükön folyó mindennapi feladatokról és problémákról) színesítik a szakkollégium kínálatát.

A szakmai „nagy öregjei” vitaestek keretében mutatják be szakmai területük jelenlegi helyzetét, múltbeli fejlődését. Átadják és megosztják a fiatalokkal a közgazdasági, mérnöki elkötelezettség a szakmai tudás és önfejlesztés jelentőségét.

 

A Jánossy Ferenc Szakkollégium programtípusai:

  kurzusok

  tréningek

  kerekasztal beszélgetések

  előadások (nyílt előadások)

  konferencia

  táborok (félévzáró)

  vállalatlátogatások

 

Támogatni kívánt fejlődési folyamatok:

  Egyéni kompetenciák (nem szakmai) feltárása, fejlesztése

  Prezentációs technikák általános és egyéni képességekre adaptálása

  Magasabb szintű informatikai ismeretek elsajátítása (Word, Excel, Power Point, Spss, AutoCad, ArchiCad, AutoCad Inventor)

  Statisztikai kompetenciák elsajátítása

  Pénzügyek ismereteinek magasabb szinten való elsajátítása

  Egyéni időgazdálkodás (Time management) hatékonyságának növelése

  Tanulás hatékonyságának növelése egyéni adottságok alapján

  CV készítés, állásinterjúkra való felkészítés

 

Programjaink a 2017/2018-as tanév első félévében

  Nyílt előadások (meghívott előadókkal)

  Kurzusok az egyetem oktatóival, http://jfszk.uni-obuda.hu/2017181Kurzusok

  TDK felkészítő kurzus, http://jfszk.uni-obuda.hu/TDK-felkeszito

  Vállalat/gyárlátogatások (Dreher, Caterpillar, Északi Járműjavító, BVSC Sportuszoda)

  Nyári szakkollégiumi tábor